Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Leczenie endodontyczne ma na celu uratowanie zęba przed jego usunięciem.

Na skutek różnych czynników (głównie próchnicy) dochodzi do infekcji bakteryjnej miazgi (potocznie nerwu), a w dalszej konsekwencji do obumarcia całego zęba. Początkowo objawia się to zwiększoną wrażliwością zębów na ciepło lub zimno, pulsującym bólem, a przy zaawansowanej infekcji – bardzo silnym bólem, często połączonym z obrzękiem.

Przeprowadzony we właściwy sposób zabieg powinien obejmować całkowite usunięcie zmienionej chorobowo miazgi, mechaniczne opracowanie ścianek kanału, chemiczną dezynfekcję oraz szczelne wypełnienie systemu kanałowego.

W celu dokładnego przeprowadzenia leczenia, korzystamy z najnowszych osiągnięć techniki stomatologicznej w postaci nowoczesnego sprzętu: radiowizjografia cyfrowa, endometr, mikroskop stomatologiczny, mikrosilnik endodontyczny, sprzęt do termoplastycznego wypełniania kanałów wraz z ich odgałęzieniami.

 

Przebieg leczenia kanałowego